Otwarcie w symboliczny sposób nowego Jedwabnego Szlaku z Azji do Europy.

Istotną metodą transportu towarów pomiędzy Chinami a krajami europejskimi są potężne jednostki kontenerowe, mogące jednorazowo pomieścić na swoim pokładzie nawet kilkanaście tysięcy TEU. Fracht morski posiada liczne zalety, jest bardzo bezpieczny, tani, a rozwinięta infrastruktura portowa daje rzeczywiście duże możliwości obsługi transportowanych ładunków. Jednak jego podstawowym minusem będzie czas podróży, ponieważ przeciętnie na przepłynięcie trasy między danymi portami potrzebne będzie ponad trzydzieści dni. Z tego też powodu firmy spedycyjne szukają różnych sposobów na przyspieszenie przewozu ładunków, między innymi wykorzystując do tego kolej. Jak pokazuje doświadczenie, transport kontenerów przygotowanymi w odpowiedni sposób pociągami ma kilka zalet, jakie będą się przyczyniać do tego, że zainteresowanie nim będzie rosło. Przede wszystkim istotny jest czas, w wielu przypadkach klienci nie mogą czekać tak długo na zamówione produkty, więc wybierali znacznie kosztowniejsze przesyłki lotnicze. Teraz podróż pociągu z Chin do Europy trwa co najwyżej piętnaście dni, a jednocześnie jest o około 30 procent tańsza niż samolot.

Pierwsze połączenia bezpośrednie między Polską a Chinami zostały uruchomione już w roku 2013, pociągi transportowały towary do Łodzi, a potem wracały puste. W bieżącym roku w czerwcu zrobiony został następny istotny krok jeśli chodzi o wymianę handlową między Azją a Europą, to znaczy w symboliczny sposób otwarty został współczesny Jedwabny Szlak. Symbol ten stanowił towarowy pociąg który jechał z Chengdu do stolicy, wiozący w dwudziestu dwóch kontenerach części do samochodów i elektronikę. Uroczystość otwarcia w symboliczny sposób nowego Jedwabnego Szlaku pomiędzy Azją a Europą.
Pociąg ruszył z początkowej stacji 8 czerwca ubiegłego roku i po przebyciu kilkunastu tysięcy kilometrów i dwunastu dniach podróży zameldował się w Warszawie. Wszystko będzie wskazywać na to, że ta trasa może być często wybierana przez kontrahentów, ze względu na szybkość transportu i stosunkowo niskie koszty. Dodatkowo polskie firmy starają się bardzo, żeby kontenery nie wracały puste jak jeszcze niedawno, lecz wypełnione polskimi produktami spożywczymi, między innymi sokami, owocami czy też wszelakimi słodyczami. Tym sposobem ogólne koszty transportu zostaną znacznie zmniejszone, dając jeszcze więcej konkurencyjności składom kolejowym.