Plany rozwojowe transportu multimodalnego w Polsce

Kombinowany transport jest coraz popularniejszy wśród logistyków. Opiera się on na tym, że cały łańcuch dostawy realizowany jest paroma różnymi metodami, lecz całość odbywa się w wygodny i szybki sposób dla końcowego odbiorcy. Dalekosiężne plany intermodalnego transportu w PolsceDynamiczny rozwój tego właśnie transportu to jeden z priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki został napisany do uczestników zorganizowanego w Gdańsku IV Forum Transportu Kombinowanego. Jednym z głównych założeń, które podjęto jest osiągnięcie w ciągu czterech lat 6-procentowego udziału tego transportu w całości transportu kolejowego. Szacuje się, że na dzień dzisiejszy poziom ten wynosi około pięciu, ale dynamika wzrostu daje duże szanse na to, że . Na obecną chwilę rynek tego transportu jest już dość stabilny, lecz cały czas się rozwija. W dalszym ciągu prowadzi PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, lecz DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska bez przerwy depczą liderowi po piętach.

Żeby powyższe cele zostały uzyskane jest potrzebne nie tylko większe zainteresowanie klientów, ale też odpowiednia infrastruktura techniczna. Dlatego też w planowanych pracach na najbliższe lata pojawiło się sporo inwestycji związanych z rozwojem i modernizacją systemu kolei. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, jaki został przyjęty w ubiegłym roku we wrześniu, przez najbliższe siedem lat jest planowane przeznaczenie blisko siedemdziesiąt miliardów złotych, z czego prawie dwie trzecie będzie pochodzić z unijnych środków. To na ten rok właśnie jest w planach zakończenie prac związanych z zabudową najważniejszych fragmentów kolejowych szlaków, przez co ma powstać nowoczesna sieć o wysokich parametrach technicznych. Poza tym dużo środków jest dedykowane na wyposażenie i budowę centrów logistycznych oraz terminali, a także na nowy tabor. Jest również w planach zmniejszenie opłat za dostęp do sieci kolejowej dla firm, które oferują intermodalny transport, po wykonaniu koniecznych prac legislacyjnych taka możliwość jak najbardziej by była.