Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie ma żadnej szansy na odpowiedni rozwój, jeżeli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednie trasy komunikacyjne, i to nie tylko drogowe ale także pociągowe. Póki co infrastruktura kolejowa pozostawia wiele do życzenia, szczególnie na terenach portowych będzie jeszcze sporo do zrobienia w tej kwestii. Jeżeli będzie chodzić o Trójmiasto, to tutaj znacznie korzystniej będzie pod tym względem wypadał Port w Gdańsku. Na początku aktualnego roku została oddana do użytkowania linia 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego. Oprócz tego w trakcie budowania jest drugi tor na tej właśnie trasie, przez co już od września składy będą mogły jeździć w obie strony, z całkowitą przepustowością w okolicach dwustu składów w ciągu doby. Plany są jeszcze większe, gdyż zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Gdańskiego portu przepustowość modernizowanej linii będzie większa od obecnej sześciokrotnie. Dlatego też już teraz wykonywanych jest kilka ważnych projektów, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kolejne kilka jest w trakcie projektowania, konsultacji czy gromadzenia koniecznych pozwoleń.

Równie spory zakres prac jest realizowany na terenie Portu w Gdyni. Po pierwsze port ten ma w planach dostosować infrastrukturę kolejową do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na możliwość obsługiwania sporo dłuższych oraz cięższych składów niż obecnie, bo aż do 740 metrów długości. Zrealizowana równocześnie kompleksowa modernizacja systemów sterujących przyczyni się z kolei do znacznego wzrostu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacząco poprawi płynność przejazdów w samym porcie. Jednym z dużych projektów, jakie mogłyby w dużym stopniu na dłuższy okres czasu poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest gruntowna modernizacja dwóch linii które przebiegają przez to miasto. Na dzień dzisiejszy linie mają tylko po pojedynczym torze, a dodatkowo nie mają zasilania elektrycznego, więc obydwa te obszary są do zrobienia. Aktualnie projekt ten jest w fazie studium wykonania, a po skończeniu tego etapu można będzie przedstawić najbardziej obiecujące rekomendacje i rozwiązania. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji w roku 2021.