Import w tranzycie  – pojęcie powiązane z sprowadzaniem towarów  z zagranicy tj. z poza unii celnej . Chcąc tak robić musimy upoważnić osobę  do reprezentowania przed stosownymi organami celnymi .

Instytucje desygnowane do pieczy nad finansową „szczelnością” państwa w ramach międzynarodowego obrotu towarowego a także gospodarki morskiej to przede wszystkim Urzędy Celne a także to z nimi głównie agencje celne wchodzą w kontakt w trakcie wykonywania zleceń. Z pracą urzędów celnych wiąże się nieodłącznie termin Cła. Zgodnie z definicjami, cło to opłata pobierana poprzez państwo w ramach usługi np. transport kontenera (wg określonych ustawowo stawek) za przejście towaru przez granicę obszaru celnego (granicę celną). Kontener transport. Wśród używanych powszechnie typów opłat celnych wyróżnia się mi.in. opłaty fiskalne, jakich celem jest dostarczenie państwu odpowiednich dochodów. Innym rodzajem opłat celnych są opłaty gospodarcze, jakie występują, jak przez nałożenie opłaty celnej państwo stara się w określony sposób oddziaływać na zachowania podmiotów gospodarczych (pobudzając je bądź także hamując określony rozwój aktywności, w ten sposób wpływając na kondycję globalną gospodarki). W ramach owego ostatniego wolno jeszcze wyróżnić starania reglamentacyjne regulujące właściwe kierunki a także rozmiary obrotów zagranicznych czy też protekcyjne – mające za obowiązek ochraniać produkcję krajową przed rywalizacją zagraniczną.

Import w tranzycie  i transport morski – w realiach Unii Europejskiej, zaś zwłaszcza obszaru Strefy Schengen sporo procedur celnych dotyczących wymiany pomiędzy państwami członkowskimi zostało gigantycznie uproszczonych, co jednakże nie znaczy całkowitego wyrzeczenia się podmiotów tworzących rynek wspólnotowy kontroli nad swoimi obszarami celnymi w zakresie „kontener transport”. Z drugiej strony na skutek zjawiska globalizacji stale rośnie wymiana handlowa i towarowa nie tylko w ramach najbliższego sąsiedztwa, tj. w Europie, ale może być to zjawisko ogólnoświatowe, a udział partnerów azjatyckich, przede wszystkim Chin w obrocie towarowym ciągle rośnie, co znacznie ułatwia transport kontenera. Stąd zarówno agencje celne oraz agenci celni wciąż stanowią a także stanowić będę nad wyraz znaczące ogniwo w sprawnej wymianie towarowej.

Na marginesie, warto jeszcze przytoczyć aktualną definicję komory celnej w transporcie morskim, terminu i mechanizmu stosowanego od wieków, co do jakiego narosło sporo wątpliwości. Otóż komora celna to organ administracji państwowej, którego zadaniem bywa wymiar jak również pobór ceł (również przy operacjach typu kontener transport)– kiedy zarówno fizyczne miejsce zatrzymania a także kontroli jak również clenia towarów przechodzących poprzez granicę celną Unii Europejskiej czy zarówno obszaru celnego. W komorze celnej zatrzymywane także są produkty, których eksport lub import został niedozwolony. Nie inaczej bywa w wypadku transportu kontenera.